Течност против замрзнување

Monday, October 26, 2020

Eurol Antifreeze BS 6580 (Concentrate)

Пакување:
1L, 20L

Спецификации:
BS 6580
ASTM D 3306 /D 4656
AFNOR NFR 15-601

Опис:
Eurol Antifreeze BS 6580 се препорачува за сите системи за ладење на мотори со внатрешно согорување (плински, бензин и дизел) и други системи за пренос на топлина како што е системот за централно греење. Тој е хомоген, стабилен производ, базиран на моно-етилен гликол и формулиран во согласност со барањата на Европските производители на автомобили.

Eurol Antifreeze BS 6580 содржи адитиви кои штитат од оксидација и пенење. Поради високата алкалност, на системот за ладење му обезбедува долгорочна заштита од корозија.

Eurol Antifreeze BS 6580 нуди најдобра заштита кога се применува во концентрација од 25 до 50%. Концентрации над 65% треба да се избегнуваат, бидејќи резултираат со намалена заштита од мраз.

Eurol Antifreeze BS 6580 е сосема безбеден за гума, пластика, метал, алуминиум и легури. Производот не содржи нитрати, амини и фосфати.

Lubricants

Примај известувања

Контакт

ФУЛ СИСТЕМ дооел
ул. Финска 15 бр. 65
Скопје, Македонија
+389 2 2531 725
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Scroll to Top