Адитиви за во мотор

Monday, September 28, 2020

Eurol Engine Stop Leak

Пакување:
250ML

Опис:
Eurol Engine Oil Stop Leak е адитив развиен за да ги обнови семеринзите, со цел да го спречи протекувањето на масло од дизел, плински и бензински мотори.

Eurol Engine Oil Stop Leak спречува понатамошно протекување за да не дојде до намалување на нивото на масло во моторот, а воедно да не се загадуваат почвата и подземните води.

Eurol Engine Oil Stop Leak може да се меша со сите минерални и синтетички, единечни и мултиградни масла и не му наштетува на катализаторот.

Eurol Engine Oil Stop Leak не содржи растворувачи или цврсти материи и не само што се распрснува на семеринзите, туку и ги одржува еластични.

250ml шише од адитивот се препорачува за употреба во возила кои собираат од 4L до 6L моторно масло. Не го преполнувајте моторот, маслото треба да го означи максимумот на прачката.

По додавањето на адитивот, возилото треба да работи најмалку 10 минути, со цел адитивот целосно да се измеша со моторното масло.

Eurol Engine Oil Stop Leak не е препорачливо да се користи ако моторот има големо истекување на масло. Една од главните причини за истекување на маслото може да биде поради оштетени семеринзи. Во тој случај, се препорачува истите да се заменат.

Lubricants

Примај известувања

Контакт

ФУЛ СИСТЕМ дооел
ул. Финска 15 бр. 65
Скопје, Македонија
+389 2 2531 725
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Scroll to Top