Monday, October 26, 2020

Eurol ATF 7300 (Fully Sunthetic)

Пакување:
1L

Спецификации:
MB 236.15

Опис:
Eurol ATF 7300 е целосно синтетичко масло за автоматски менувачи, специјално развиено и задолжително за автоматски менувачи за Mercedes Benz 7-speed NAG2FE+, на кои од Јуни, 2010 година, им е потребен ATF со низок вискозитет.

Eurol ATF 7300 е формулиран врз база на високо квалитетни синтетички базни масла и најнови адитиви. Тоа гарантира одржување на високиот квалитет и на своите уникатни својства за време на употребата.

Ова масло нуди значително намалување на потрошувачката на гориво и на емисијата на CO2 гасовите, не само поради прилагодените адитиви, туку и поради нискиот вискозитет.

Eurol ATF 7300 има стабилен индекс на вискозитет. Подмачкувачките својства и карактеристиките на триење внимателно се прилагодени за да се обезбеди лесно менување на брзините, а воедно и намалување на потрошувачката на гориво.

Eurol ATF 7300 нуди одлична отпорност на оксидација, корозија и пенење, што резултира со постојано ефикасно функционирање во текот на целиот животен век.

Примај известувања

Контакт

ФУЛ СИСТЕМ дооел
ул. Финска 15 бр. 65
Скопје, Македонија
+389 2 2531 725
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Scroll to Top